Podpis Elektroniczny

Podpisuj dokumenty elektroniczne, gdziekolwiek jesteś, z mocą prawną równoważną własnoręcznemu podpisowi

Czym jest podpis elektroniczny?

Unia Europejska definiuje trzy rodzaje podpisu elektronicznego: proste podpisy elektroniczne, zaawansowane podpisy elektroniczne i kwalifikowane podpisy elektroniczne. Każdy rodzaj podpisu zapewnia inny poziom weryfikacji tożsamości i mocy prawnej przy zatwierdzaniu lub dokonywaniu transakcji w drodze dokumentowej. Podpisy elektroniczne są przenośne i obsługiwane przez technologię, która zapewnia ich autentyczność. Wszystkie państwa członkowskie UE w pełni stosują się do najnowszych przepisów regulujących prawną skuteczność podpisów elektronicznych.

Cloud Signature Consosrtium

a) Kwalifikowany podpis elektroniczny InfoCert zapewnia najwyższy poziom zaufania i bezpieczeństwa zgodnie z przepisami rozporządzenia eIDAS i Cloud Signature Consortium

Cloud Signature Consortium Executive Member 2021

b) Znak ten potwierdza, że InfoCert jest kwalifikowanym członkiem Cloud Signature Consortium na rok 2021.

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny to zaawansowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie i generowany w drodze procedury informatycznej, która zapewnia autentyczność, integralność i niepodważalność dokumentów elektronicznych. Certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest wydawany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania po zakończeniu określonego procesu identyfikacji przez internet, który potwierdza prawdziwą tożsamość podpisującego. Zgodnie z eIDAS (Electronic Identification, Authentication, and Trust Services) kwalifikowany podpis elektroniczny ma moc prawną równoważną własnoręcznemu podpisowi i jest uznawany we wszystkich państwach członkowskich UE.

InfoCert jest wiodącym europejskim dostawcą elektronicznych usług zaufania!

Korzyści z kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

  • Poprawia wydajność
  • Gwarantuje wysoki poziom zaufania i bezpieczeństwa
  • Ulepsza doświadczenia użytkowników
  • Umożliwia zawieranie transakcji przez internet
  • Zapewnia pełną zgodność z rozporządzeniem (UE) 910/2014 (eIDAS)
  • Usprawnia procesy zatwierdzania

Qualified Electronic Signature

QES

79 €
3 lata  | bez VAT

Odkryj GoSign, aby podpisywać dokumenty cyfrowo

+ 10.700.000

Liczba wydanych kwalifikowanych podpisów elektronicznych

+ 800.000

Dzienna liczba używanych podpisów InfoCert

+ 511.000.000

Roczna liczba podpisywanych dokumentów

Wyrób własny kwalifikowany podpis elektroniczny w kilka minut:

1. Kup kwalifikowany podpis elektroniczny InfoCert

2. Wprowadź wymagane informacje

3. Potwierdź swoją tożsamość w procesie identyfikacji

4. Odbierz e-mail ze wszystkimi szczegółami

5. Zacznij podpisywać dokumenty za pomocą GOSIGN, gdziekolwiek jesteś

Sign digital documents from anywhere
with full legal value

Czy wiesz, że potrzebujesz specjalnego oprogramowania do elektronicznego podpisywania dokumentów?

Jeśli masz certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub chcesz zweryfikować ważność podpisu na dokumencie, GoSign Suite to idealny sposób na zarządzanie wszystkimi procesami podpisu. Dowiedz się, jak korzystać z aplikacji do podpisu na swoim komputerze, smartfonie lub bezpośrednio w przeglądarce!

Podpisuj dokumenty elektroniczne, gdziekolwiek jesteś, z pełną mocą prawną

Frequently Asked Questions (FAQ)

Różnica między „zaawansowanym podpisem elektronicznym” a „kwalifikowanym podpisem elektronicznym” polega na obecności kwalifikowanego certyfikatu. Ten certyfikat jest wystawiany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania (QTSP) i gwarantuje autentyczność podpisu elektronicznego potwierdzającego tożsamość podpisującego.

Aby podpisać dokument elektroniczny przy użyciu GoSign Desktop, należy mieć aktywny certyfikat kwalifikowanego podpisu zapisany na urządzeniu (karcie Smart Card lub tokenie USB). Wydawca certyfikatu musi być autoryzowany przez krajową agencję ds. cyfryzacji.

Podczas dodawania podpisu w Adobe Sign wybierz „Podpis elektroniczny”. Następnie zaznacz „Identyfikator w chmurze” i wybierz InfoCert z listy dostawców. Po przekierowaniu na stronę uwierzytelniającą InfoCert wprowadź swój adres e-mail i hasło. Po uwierzytelnieniu wprowadź kod PIN do podpisu i potwierdź transakcję za pomocą OTP.

Metodę identyfikacji

Internetowa wideorozmowa z naszym operatorem

Ważne!

Podczas sesji wideoidentyfikacji przez internet (dostępnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–18:00 CET) należy mieć przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy wyłącznie obywateli Włoch i Niemiec)