InfoCert
Intermediary banks instructions responsibilities

INDEX

  Közvetítő bankok utasításai és felelősségei

  Bevezetés

  A bankok KYC-politikát folytatnak (KNOW-YOUR-CUSTOMER), és megfelelnek a pénzmosás elleni szabályozásnak. Különösen a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 10., 13. és 14. cikke tartalmazza: A tagállamok megtiltják hitelintézeteiknek és pénzügyi intézményeiknek, hogy névtelen számlákat vagy névtelen takarékkönyveket vezessenek. A tagállamok minden esetben előírják, hogy a meglévő névtelen számlák vagy névtelen bérletkönyvek tulajdonosai és kedvezményezettjei a lehető leghamarabb, de mindenképpen az ilyen számlák vagy bérletkönyvek bármilyen módon történő felhasználása előtt ügyfél-átvilágítási intézkedéseknek vessék alá magukat.

  Átvilágítás

  Az ügyfél-átvilágítási intézkedések a következőket foglalják magukban:

  (a) az ügyfél azonosítása és az ügyfél személyazonosságának ellenőrzése megbízható és független forrásból származó dokumentumok, adatok vagy információk alapján;

  (b) a haszonhúzó azonosítása és ésszerű intézkedések megtétele e személy személyazonosságának ellenőrzése érdekében, hogy a kötelezett jogalany meggyőződjön arról, hogy tudja, ki a haszonhúzó, beleértve a jogi személyek, trösztök, társaságok, alapítványok és hasonló jogi konstrukciók tekintetében az ügyfél tulajdonosi és ellenőrzési struktúrájának megértésére irányuló ésszerű intézkedések megtételét;

  (c) az üzleti kapcsolat céljára és tervezett jellegére vonatkozó információk felmérése és adott esetben beszerzése;

  (d) az üzleti kapcsolat folyamatos nyomon követése, beleértve a kapcsolat során végrehajtott ügyletek vizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy a végrehajtott ügyletek összhangban legyenek a kötelezettnek az ügyfélről, az üzletről és a kockázati profilról – beleértve szükség esetén a pénzeszközök forrását is – szerzett ismereteivel, valamint a birtokában lévő dokumentumok, adatok vagy információk naprakészen tartásának biztosítása.

  Az alábbi pontokban említett intézkedések végrehajtása során (a) és (albekezdés b) pontja alapján a kötelezett szervezetek azt is ellenőrzik, hogy az ügyfél nevében eljárni kívánó bármely személy rendelkezik-e ilyen felhatalmazással, valamint azonosítják és ellenőrzik e személy személyazonosságát. A tagállamok előírják, hogy az ügyfél és a haszonhúzó személyazonosságának ellenőrzésére az üzleti kapcsolat létesítése vagy az ügylet végrehajtása előtt kerüljön sor.

  Valójában a “közvetett” csatornán (közvetítőként eljáró bank) keresztül érkező kérelem beérkezésekor a referenciaadatoknak jobb minőségűnek kell lenniük.
  A közvetítővel kapcsolatos szerepekről és felelősségi körökről a külön megállapodásokban találhatók további részletek.
  Ha a Közvetítő Bank részt vesz az átvilágítási folyamatban, a Bank Szakértője a Referenciaadatokat egy aláírt Jogalanyisági Nyilatkozattal látja el. Az átvilágítási szakértő a referenciaadatok megbízhatóságát a forrásnak megfelelően vizsgálja, és kevesebb ellenőrzést végezhet.

  További részletek

  Valójában a “közvetett” csatornán (közvetítőként eljáró bank) keresztül érkező kérelem beérkezésekor a referenciaadatoknak jobb minőségűnek kell lenniük. A közvetítővel kapcsolatos szerepekről és felelősségi körökről a külön megállapodásokban találhatók további részletek. Ha a Közvetítő Bank részt vesz az átvilágítási folyamatban, a Bank Szakértője a Referenciaadatokat egy aláírt Jogalanyisági Nyilatkozattal látja el. Az átvilágítási szakértő a referenciaadatok megbízhatóságát a forrásnak megfelelően vizsgálja, és kevesebb ellenőrzést végezhet.

  Dokumentáció

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller