InfoCert
What is e-invoicing?

INDEX

  Mi az e-számlázás?

  Az Einvoicing a hagyományos papír alapú számlázás digitális, összehasonlítható változata.

  A folyamatot úgy jellemezhetjük, mint egy elektronikus számladokumentum átadását a szállító és a vev? között. Néhány szóval, az elektronikus számla olyan számla, amelyet strukturált (nem ember által olvasható) adatformátumban állítottak ki, továbbítottak, fogadtak és archiváltak, ami lehet?vé teszi az automatikus és elektronikus feldolgozást. Az elektronikus számla tartalmazza az eladóra, a vev?re és a köztük lév? tranzakcióra vonatkozó információkat. Az elektronikus számlák feldolgozásának lehet?vé tétele érdekében léteznek olyan rendszerek, mint például a Legalinvoice, amelyek képesek az elektronikus számlákat ilyen kiterjesztésben továbbítani, fogadni és megjeleníteni, és ember által olvasható formátumban is képesek azt továbbítani.

  Az elektronikus számlázás els? alkalmazási területe az állami szektorban volt, és amint a hatalmas el?nyökre rávilágítottak, a B2B és B2C szektorban is kezdtek sikereket elérni.

  Az elektronikus számlázásra vonatkozó uniós jogszabályok, amit tudnia kell

  Az e-számlázás európai szint? szabályozási mérföldköve a 2014/55/EU irányelv eredményeként létrehozott EN 16931 szabvány. Az EN 16931 szabvány meghatározza a számlára használható és általánosan alkalmazható információs elemek körét. Ezek a funkciók magukban foglalják a számlakibocsátást és -szállítást, a dokumentumérvényesítést, a számviteli és áfa-jelentési szempontokat, a kifizetést és az ellen?rzést.

  5 jó ok, hogy e-számlázási megoldást válasszon cége számára

  Az esetleges szabályozási kötelezettségeket leszámítva az elektronikus számlázási megoldás választása lehet?vé teszi a kormányzat és a vállalkozások számára a költségek jelent?s csökkentését és a hatékonyság növelését:

  1. Egyedi online hozzáférés a különböz? üzleti területek számára a beszerzési és értékesítési számlákhoz.

  2. A számlák könyvelési idejének csökkentése

  3. A számlák papíralapú továbbításából ered? esetleges késedelmek és balesetek kiküszöbölése.

  4. A számlázási hibák okozta viták és peres ügyek csökkentése.

  5. Fokozott integráció a számlázás és az elektronikus fizetés-behajtás között

  E-számlázás az ESG min?sítés növelésére?

  Az elektronikus számlázás nemcsak a m?ködési hatékonyságot, hanem az egész rendszer hatékonyságát is lehet?vé teszi.

  Az elektronikus számlázási megoldások bevezetése lehet?vé teszi az ESG-besorolás lehetséges növelését. De hogyan? A papír elhagyása nyilvánvaló el?nyöket biztosít a környezeti fenntarthatóság szempontjából. De a megbízható digitális számlázási folyamatok, amelyekben minden egyes információ nyomon követhet?, a vállalatirányításra is óriási hatással vannak: hatékonyságot jelentenek az Ön vállalkozása és az egész ökoszisztéma számára.

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller