InfoCert
With Target Informatica digital transformation is automatically embraced

INDEX

  With Target Informatica digital transformation is automatically embraced

  Facturarea electronic? ?i semn?tura la distan?? pentru a inova pia?a de vending

  Dou?zeci de ani de experien?? pe pia??

  Target Informatica a fost înfiin?at? în 1994 cu scopul declarat de a dezvolta programe de management în mediul Microsoft. Compania este Microsoft Certified Partner din 1995 ?i ISV (Independent Software Vendor) din 1998 ?i produce produse cu distribu?ie na?ional? precum.

  GD Vending Software Solution: solu?ia software ERP pentru informatizarea gestion?rii automatelor de vending, OCS, cafenele, magazine automate ?i nu numai.

  S.I.Ge.S. Sistemul informatic de management al asisten?ei medicale: o platform? software complet bazat? pe web, pentru gestionarea ?i raportarea datelor clinice ?i administrative.

  TeleCorr: aplica?ia de colectare a datelor de la automatele de vending, sisteme de plat?, telemetrie pentru stocarea ?i trimiterea de chitan?e telematice.

  Pick&TrackApp: aplica?ia mobil? profesional? de înregistrare a informa?iilor legate de picking, inventariere, mutare, urm?rire a m?rfurilor ?i produselor, u?or de integrat cu orice sistem de gestiune datorit? tehnologiilor Android ?i Microsoft Azure.

  Obiectiv: o experien?? din ce în ce mai cuprinz?toare pentru clien?i

  Industria de vending este una dintre principalele pie?e pe care Target Informatica activeaz?. În acest context, Target Informatica a avut nevoie s? î?i integreze produsele cu solu?ii digitale inovatoare, pentru a oferi clien?ilor s?i procese mai complete ?i mai eficiente, cum ar fi.

  • O platform? de facturare electronic? pentru solu?ii destinate întreprinderilor mici ?i mijlocii, cu scopul de a conferi mai mult? transparen?? activit??ii deja desf??urate cu ajutorul dispozitivelor portabile, pe teren ?i în cafenele.
  • Func?ii securizate de semn?tur? la distan?? pentru contracte ?i rapoarte în diverse aplica?ii.

  Pe de alt? parte, pentru sectorul s?n?t??ii, a fost nevoie de îmbun?t??irea solu?iei S.I.Ge.S. “Sistem de Management pentru S?n?tate”, integrând un proces care s? permit? semnarea ?i stocarea documentelor în conformitate cu reglement?rile.

  O alt? solu?ie important? oferit? de Target Informatica este aplica?ia de logistic? Pick&Track App, pentru care compania a c?utat integrarea semn?turii electronice calificate, pentru a asigura o experien?? tot mai complet? a clien?ilor.

  Obiectiv: o experien?? din ce în ce mai cuprinz?toare pentru clien?i

  Datorit? parteneriatului cu InfoCert, Target Informatica a adus un plus de valoare ofertei sale: solu?iile din familia GD – Distributor Management, cu integrarea produsului Legalinvoice de la InfoCert, au permis introducerea ciclului de facturare electronic? activ? ?i pasiv?. În plus, serviciile de semn?tur? la distan?? LegalCert au fost integrate pentru documenta?ie, în special pentru contractele de împrumut ?i rapoartele de contorizare, impuse de reglement?ri ?i necesare pentru trimiterea de chitan?e electronice c?tre Agenzia delle Entrate.

  În sectorul s?n?t??ii, raportarea integrat? în Si.Ge.S. software pentru managementul serviciilor de endoscopie digestiv? din spitale a fost dotat cu posibilitatea de a semna rapoartele în siguran??, cu un simplu click, pentru medicii care efectueaz? examin?rile. În plus, a fost integrat un serviciu de conservare digital? pentru a garanta integritatea, disponibilitatea ?i durabilitatea documentelor ?i informa?iilor în timp.

  În cele din urm?, aplica?ia Pick&Track App a fost echipat? cu func?ii de semn?tur? digital?.

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller