InfoCert
What is digital identity

INDEX

  Ce este identitatea digitală?

  Identitatea digitală are un rol din ce în ce mai fundamental în viața noastră, pe măsură ce societatea modernă se digitalizează. Există un ecosistem emergent de oameni, mașini și organizații care utilizează partajarea și protejarea elementelor identității lor prin intermediul unor infrastructuri de încredere pentru a obține acces la bunuri sau pentru a valida pretenții.

  Identitatea personală

  Prin identitate personală se înțelege identitatea legată de o persoană fizică. Verificarea sa este deosebit de importantă atunci când utilizatorul face parte dintr-o tranzacție digitală, cum ar fi semnarea unui document, deschiderea unui cont bancar sau încheierea unei noi polițe de asigurare.

  Cum se verifică identitatea personală?

  Identificarea este elementul central al regulamentului eIDAS, denumit “Regulamentul privind identificarea electronică și serviciile de încredere”.

  InfoCert oferă mai multe metode de identificare a persoanelor care fac parte dintr-o tranzacție digitală și de verificare a identității acestora cu un nivel ridicat de securitate și un nivel scăzut de risc:

  – Live ID: necesită o întâlnire față în față între persoana care se identifică și un operator autorizat să efectueze recunoașterea.

  – eDoc ID: este un proces de autoidentificare nesupravegheat care utilizează tehnologiile de învățare automată și biometrică pentru a automatiza etapele de identificare.

  – Semnați ID: permite recunoașterea identificării deja efectuate de un alt furnizor de servicii de încredere calificat pentru a permite utilizatorului să completeze faza de identificare.

  – Video ID: este un proces de identificare asistată de la distanță în care un operator verifică identitatea clientului prin intermediul unui apel video în direct.

  – Aut ID: se bazează pe un mijloc preexistent de identificare.

  – AML ID: permite verificarea identității persoanei în cauză de către entitățile care au obligații în temeiul legislației privind combaterea spălării banilor (AML).

  Identitatea persoanei juridice

  Entitățile juridice sunt definite ca părți ale unei tranzacții financiare efectuate la nivel mondial pe toate piețele și în toate sistemele juridice, care cumpără sau vând instrumente financiare (acțiuni, obligațiuni, warante, titluri de stat și instrumente derivate). Acestea pot fi:

  – societăți înregistrate, inclusiv filiale înregistrate

  – fonduri

  – organizații nonprofit

  – agenții și organizații guvernamentale

  – ramuri

  Cum se verifică identitatea persoanei juridice?

  Consiliul pentru Stabilitate Financiară creează Sistemul global de identificare a entităților juridice care atribuie LEI persoanelor juridice. Legal Entity Identifier este un cod LEI de 20 de cifre alfanumerice pentru a identifica în mod unic entitățile juridice din întreaga lume, oferind informații despre “cine este cine” și “cine deține cine”. Pentru a tranzacționa instrumente derivate extrabursiere (OTC), participanții trebuie să dețină un LEI CODE, așa cum prevede regulamentul.

  Potențialul codului LEI a fost exploatat și de către bănci și corporații pentru a verifica identitatea vânzătorilor, furnizorilor sau a altor contrapartide într-un mod mai simplu, mai rapid și mai transparent.

  Identitatea mașinii

  În mediile IoT, securizarea comunicațiilor este unul dintre cei mai importanți factori pentru a proteja transmisia de date între două dispozitive. InfoCert poate da o identitate fiecărui lucru conectat într-o rețea pe mai multe niveluri de asigurare, pentru a securiza afacerile și pentru a externaliza riscurile companiei.

  Cum se verifică identitatea mașinii?

  InfoCert MID PKI, o soluție bazată pe PKI, permite emiterea de certificate pentru o entitate (persoană fizică sau mașină) după o fază de identificare corespunzătoare. PKI poate gestiona ciclul de viață al identității dispozitivelor, începând cu un proces adecvat de identificare și de înscriere a certificatelor. Cu ajutorul certificatului, entitatea poate iniția un dialog securizat cu orice sistem compatibil PKI.

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller