InfoCert
What is e-invoicing?

INDEX

  Ce este facturarea electronic??

  Einvoicing este versiunea digital? comparabil? cu facturarea tradi?ional? pe suport de hârtie.

  Putem descrie procesul ca fiind transferul unui document de factur? electronic? între un furnizor ?i un cump?r?tor. În câteva cuvinte, o factur? electronic? este o factur? care a fost emis?, transmis?, primit? ?i arhivat? într-un format de date structurat (care nu poate fi citit de c?tre om), ceea ce permite prelucrarea automat? ?i electronic? a acesteia. Factura electronic? con?ine informa?ii despre vânz?tor, cump?r?tor ?i despre tranzac?ia dintre ace?tia. Pentru a permite procesarea facturilor electronice, exist? sisteme precum Legalinvoice, care pot transmite, primi ?i red? facturile electronice într-o astfel de extensie ?i le pot traduce în format lizibil de c?tre om.

  Facturarea electronic? a avut prima aplica?ie în sectorul public ?i, odat? ce au fost eviden?iate beneficiile enorme, au început s? se observe cazuri de succes ?i în sectorul B2B ?i B2C.

  Legisla?ia UE privind facturarea electronic?, ce trebuie s? ?ti?i

  Punctul de referin?? în materie de reglementare privind facturarea electronic? la nivel european este standardul EN 16931, creat ca urmare a Directivei 2014/55/UE. Standardul EN 16931 define?te un set de elemente de informare care pot fi utilizate ?i care se aplic? în general facturii. Aceste caracteristici includ emiterea ?i livrarea facturilor, validarea documentelor, aspecte contabile ?i de raportare a TVA, plata ?i auditul.

  5 motive întemeiate pentru a alege o solu?ie de facturare electronic? pentru compania ta

  Excluzând eventualele obliga?ii de reglementare, alegerea unei solu?ii de facturare electronic? permite guvernului ?i întreprinderilor s? reduc? semnificativ costurile ?i s? creasc? eficien?a:

  1. Asigura?i un acces online unic de c?tre toate domeniile de activitate la facturile de cump?rare ?i de vânzare.

  2. Reducerea timpului de contabilizare a facturilor

  3. Eliminarea posibilelor întârzieri ?i incidente care rezult? din transmiterea facturilor pe suport de hârtie.

  4. Reducerea disputelor ?i a litigiilor cauzate de erori de facturare

  5. O mai bun? integrare între facturare ?i pl??i electronice-colect?ri

  Facturarea electronic? pentru a v? îmbun?t??i ratingul ESG?

  Nu doar eficien?a opera?ional?, ci ?i facturarea electronic? permite eficientizarea întregului sistem.

  Implementarea solu?iilor de facturare electronic? permite o cre?tere poten?ial? a ratingului ESG. Dar cum? Eliminarea hârtiei aduce beneficii evidente în ceea ce prive?te durabilitatea mediului. Dar procesele de facturare digital? de încredere în care fiecare informa?ie poate fi urm?rit? are, de asemenea, un impact uria? asupra guvernan?ei corporative: eficien?? pentru afacerea dumneavoastr? ?i pentru întregul ecosistem.

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller