InfoCert
why to choose safe lta to preserve your documents

INDEX

  De ce să alegeți SAFE LTA pentru a vă păstra documentele?

  SOLUȚIA

  Safe LTA este un sistem de prezervare, definit ca fiind ansamblul instrumentelor, proceselor și standardelor care au ca scop prelungirea existenței unui obiect digital prin menținerea acestuia într-o stare adecvată pentru utilizare și garantarea integrității, lizibilității, autenticității și disponibilității documentelor în timp. Safe LTA permite menținerea aceleiași valori juridice a unui document pe suport de hârtie, ceea ce face ca documentul digital să fie opozabil terților.

  CONFORMITATEA LOCALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

  Soluția SAFE LTA este concepută în conformitate cu Regulamentul UE 910/2014 (eIDAS) și cu principiile Regulamentului UE 2016/679 (GDPR). În plus, SAFE LTA se bazează pe standarde internaționale pentru implementarea sistemelor de conservare pe termen lung a obiectelor digitale și pe standarde de transmitere, descriere și conservare a datelor digitale, pentru a asigura cel mai înalt nivel de interoperabilitate. Utilizarea formatelor de metadate deschise și recunoscute la nivel internațional a fost un factor cheie în alegerea modelelor de metadate pentru descrierea obiectelor, structura pachetelor de informații și acțiunile de conservare. Pe lângă standardele internaționale și cele mai bune practici adoptate prin proiectare, datorită arhitecturii sale modulare și flexibile, SAFE LTA poate fi adaptat pentru a îndeplini cerințe locale suplimentare și pentru a obține certificări sau acreditări naționale.

  O SINGURĂ SOLUȚIE, BENEFICII MULTIPLE

  De la creșterea eficienței și transparenței proceselor la reducerea costurilor de imprimare și arhivare a documentației, adoptarea SAFE LTA oferă numeroase beneficii pentru întreprinderi:

  – Externalizarea stocării și reducerea riscului de încălcare a securității datelor

  – Optimizarea spațiilor fizice dedicate arhivelor de documente

  – Valoarea probatorie a arhivelor electronice

  – Recuperarea securizată a documentelor și a informațiilor conectate

  – Un control mai bun al proceselor de arhivare

  – Localizarea instantanee a unui document

  – Reducerea costurilor directe și indirecte pentru activitățile de gestionare a documentelor

  – Optimizarea timpului de lucru

  ADAPTABILITATE ȘI INTEGRARE UȘOARĂ

  Nu în ultimul rând, SAFE LTA poate fi utilizat atât ca o aplicație web care permite realizarea tuturor sarcinilor necesare pentru a interacționa cu sistemul, cât și ca un serviciu web standard, integrat în aplicații externe.

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller