SOMMAIRE
  • SOMMAIRE

De ce să alegeți SAFE LTA pentru a vă păstra documentele?


SOLUȚIA

SOLUȚIA

Safe LTA este un sistem de prezervare, definit ca fiind ansamblul instrumentelor, proceselor și standardcare au ca scop prelungirea existenței unui obiect digital prin menținerea acestuia într-o stare adecvată pentru utilizare și garantarea integrității, lizibilității, autenticității și disponibilității documentelor în timp. Safe LTA permite menținerea aceleiași valori juridice a unui document pe suport de hârtie, ceea ce face ca documentul digital să fie opozabil terților.

CONFORMITATEA LOCALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

CONFORMITATEA LOCALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

Soluția SAFE LTA este concepută în conformitate cu Regulamentul UE 910/2014eIDAS) și cu principiile Regulamentului UE 2016/679GDPR).

În plus, SAFE LTA se bazează pe standardinternaționale pentru implementarea sistemelor de conservare pe termen lung a obiectelor digitale și pe standardde transmitere, descriere și conservare a datelor digitale, pentru a asigura cel mai înalt nivel de interoperabilitate.

Utilizarea formatelor de metadate deschise și recunoscute la nivel internațional a fost un factor cheie în alegerea modelelor de metadate pentru descrierea obiectelor, structura pachetelor de informații și acțiunile de conservare.

Pe lângă standardinternaționale și cele mai bune practici adoptate prin proiectare, datorită arhitecturii sale modulare și flexibile, SAFE LTA poate fi adaptat pentru a îndeplini cerințe locale suplimentare și pentru a obține certificări sau acreditări naționale.


O SINGURĂ SOLUȚIE, BENEFICII MULTIPLE

O SINGURĂ SOLUȚIE, BENEFICII MULTIPLE

De la creșterea eficienței și transparenței proceselor la reducerea costurilor de imprimare și arhivare a documentației, adoptarea SAFE LTA oferă numeroase beneficii pentru întreprinderi:

– Externalizarea stocării și reducerea riscului de încălcare a securității datelor

– Optimizarea spațiilor fizice dedicate arhivelor de documente

– Valoarea probatorie a arhivelor electronice

– Recuperarea securizată a documentelor și a informațiilor conectate

– Un control mai bun al proceselor de arhivare

– Localizarea instantanee a unui document

– Reducerea costurilor directe și indirecte pentru activitățile de gestionare a documentelor

– Optimizarea timpului de lucru


ADAPTABILITATE ȘI INTEGRARE UȘOARĂ

ADAPTABILITATE ȘI INTEGRARE UȘOARĂ

Nu în ultimul rând, SAFE LTA poate fi utilizat atât ca o aplicație Web care permite realizarea tuturor sarcinilor necesare pentru a interacționa cu sistemul, cât și ca un serviciu web standard, integrat în aplicații externe.

Icona Top