InfoCert
Terms of use

INDEX

  Terms of use

  Furnizat de InfoCert

  InfoCert Legal Entity Identifier este un serviciu furnizat de InfoCert S.p.A. (societate aflată sub conducerea și coordonarea Tinexta S.p.A.) – Piazza Sallustio, 9, Roma, 00187 – cu privire la căutarea și descărcarea de LEI și LE-RD de pe acest site web de către oricine.

  Introducere

  Fundația Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) este o fundație fără scop lucrativ constituită de Consiliul pentru Stabilitate Financiară din Basel/Elveția, în conformitate cu legislația elvețiană.

  GLEIF și unitățile locale de operare (“LOU”) partenere operează un sistem de identificatori unici la nivel mondial ai entităților juridice (“LEI”, “LEI”) și depozite LEI cu anumite informații suplimentare despre entitățile juridice relevante (“date de referință ale entităților juridice”, “LE-RD”).

  Site-ul https://infocert.digital/lei permite utilizatorilor să acceseze Depozitul LEI al LOU. Orice astfel de acces poate utiliza descărcări de fișiere, acces prin interfețe web / API-uri sau prin orice alte mijloace tehnice, așa cum se prevede la discreția InfoCert. Orice date LEI și accesul LE-RD de la https://infocert.digital/lei se supun termenilor de utilizare, așa cum sunt enunțați mai jos („Termenii de utilizare”).

  1. Definiții

  • Serviciul de acces” înseamnă facilitatea furnizată de InfoCert în temeiul acestor Termeni de utilizare și descrisă mai jos, furnizată pe acest sitehttps://infocert.digital/lei
  • LOU’s LEI Repository” înseamnă baza de date și/sau fișierul de ieșire în format Common Data File Format gestionat de InfoCert cu cel puțin toate LEI și LE-RD gestionate de InfoCert.
  • “Marca comercială și siglaGLEIF” înseamnă marca comercială și sigla GLEIF, așa cum sunt prezentate pe http://www.gleif.org.
  • GLEIS” înseamnă Sistemul global de identificare a entităților juridice gestionat de GLEIF și de LOU.
  • LEI” înseamnă unul sau mai mulți identificatori de entitate juridică (Legal Entity Identifiers) emis de GLEIF și de LOU.
  • date de referință LEI” și “LE-RD” (la singular și la plural) înseamnă informațiile disponibile în depozitul LEI în legătură cu un LEI. Categoriile de date incluse în prezent în LE-RD sunt enumerate în InfoCert.
  • LOU” sau “LOU” înseamnă unitățile operaționale locale care au încheiat un acord-cadru cu GLEIF și care sunt acreditate de GLEIF să accepte cererile de LEI depuse de persoane juridice și să emită LEI. O listă a LOU-urilor acreditate poate fi găsită pe site-ul In-foCert este un LOU autorizat.
  • Noi“, “ne“, “nostru” sau termeni echivalenți se referă la InfoCert.
  • Utilizator“, “Dumneavoastră“, “dumneavoastră” sau termeni echivalenți se referă la orice utilizator al Serviciului de acces.

  2. Serviciul de acces

  Serviciul de acces le permite utilizatorilor să caute și/sau să descarce LEI individuale și/sau LE-RD relizate și/sau întregul set sau un subset de LEI și/sau LE-RD aferente din depozitul de LEI al LOU și/sau din fișierul în format de fișier comun de date.

  Serviciul de Acces pe site-ul https://infocert.digital/lei este oferit gratuit și fără bariere tehnice.
  Datele disponibile prin intermediul Serviciului de acces sunt furnizate sub licența CC0, a se vedea https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/.
  Pentru a proteja GLEIS și principiile fundamentale care stau la baza acestuia, astfel cum sunt stabilite în Principiile de guvernanță ale GLEIS, în special în cazul oricărei utilizări a Serviciului de acces care contravine sau amenință să submineze aceste principii fundamentale sau beneficiul public pentru care sunt furnizate LEI și LE-RD, trebuie să ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a modifica Serviciul de acces sau oricare dintre Condițiile de utilizare.

  Cerințele tehnice pe care trebuie să le respectați pentru a putea utiliza Serviciul de Acces sunt descrise pe https://infocert.digital/lei

  3. Nivelul serviciilor

  Depunem toate eforturile rezonabile pentru ca site-ul https://infocert.digital/lei și Serviciul de Acces să funcționeze și să fie disponibile fără întreruperi sau erori. Cu toate acestea, funcționarea lor poate fi întreruptă din cauza lucrărilor de întreținere, a actualizărilor sau a unor defecțiuni ale sistemului sau ale rețelei. Ferestrele de service sunt – ori de câte ori este posibil – anunțate în timp util pe https://infocert.digital/lei

  4. Condiții de utilizare

  Prin utilizarea Serviciului nostru de acces, sunteți de acord cu următorii termeni:
  Recunoașteți că nu dețineți și nu veți dobândi niciun drept de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate asupra LEI și LE-RD, așa cum sunt furnizate de serviciul de acces, și că nu revendicați și nu veți revendica astfel de drepturi.
  Sunteți de acord că accesați LEI-uri și/sau LE-RD pe https://infocert.digital/lei numai prin utilizarea Serviciului de acces și să vă abțineți de la a încerca să obțineți acces la arhiva noastră LEI sau la oricare dintre fișierele sau bazele noastre de date, altfel decât prin utilizarea Serviciului de acces oferit de noi și, în special, să vă abțineți de la încercând să ocoliți restricțiile tehnice sau să infectați Depozitul LEI cu programe malware de orice fel.
  Dacă doriți să utilizați marca și sigla GLEIF, care este o marcă înregistrată, vă rugăm să contactați GLEIF la adresa indicată pe https://www.gleif.org.
  Sunteți de acord să vă abțineți de la a crea, în orice mod, impresia că datele și/sau serviciile, cu excepția LEI-urilor și LE-RD-urilor originale descărcate de dumneavoastră prin intermediul Serviciului de acces, sunt furnizate, susținute, autorizate, acordate sau asociate în vreun fel de către sau cu GLEIF sau InfoCert.

  De asemenea, sunteți de acord să vă abțineți de la orice acțiuni sau declarații care ar putea induce în eroare publicul și/sau clienții dvs. și să-i facă să creadă că orice produse sau servicii furnizate de dvs., chiar dacă LEI și LE-RD pot face parte dintr-un astfel de produs sau serviciu, sunt servicii sau produse ale GLEIF sau ale oricărei LOU, sau că faceți parte din GLEIF și/sau GLEIS și/sau orice LOU sau că aveți o relație specială cu acestea.

  Sunteți de acord că GLEIF și InfoCert pot lua orice măsuri adecvate, inclusiv, dar fără a se limita la acțiuni în instanță și la acțiuni în încetare preliminară, dacă nu respectați acești Termeni de utilizare și că sunteți, cu condiția ca legea aplicabilă să permită acest lucru, răspunzător de plata unor daune-interese în valoare de 90.878,50 € pentru orice caz unic de nerespectare.

  5. Renunțarea la garanții și exonerarea de răspundere

  Legi și le-rd puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul serviciului de acces sunt furnizate “așa cum sunt” și “așa cum sunt disponibile”. nu facem nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, cu privire la acestea. sunteți de acord în mod expres că orice utilizare a acestora este pe riscul dumneavoastră exclusiv.

  În cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, ne declinăm în ceea ce privește leis și le-rd toate garanțiile, exprese sau implicite, și răspunderea, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un anumit scop. nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de daune de orice fel (inclusiv, dar fără a se limita la daune directe, indirecte, accidentale, punitive și de consecință) care rezultă din utilizarea serviciului de acces sau a leis și le-rd.

  În special, fără a se limita la acestea, recunoașteți că eliberarea de mărțișoare și colectarea de lei se bazează pe aplicații și informații furnizate de părți terțe. nu putem declara și nu declarăm și nu garantăm că aceste informații sunt exacte, corecte, actualizate sau că un anumit leu este singurul leu emis pentru o anumită entitate juridică.

  În special, fără limitare, nu declinăm orice răspundere pentru daunele cauzate de orice întreruperi sau erori în funcționarea serviciului de acces sau a site-ului web https://infocert.digital/lei. de asemenea, ne declinăm orice responsabilitate pentru orice funcționare defectuoasă, imposibilitatea de acces sau condiții de utilizare necorespunzătoare a serviciilor sau a site-ului web din cauza unor echipamente necorespunzătoare, a unor perturbări legate de furnizorii de servicii de internet, a saturației rețelei de internet și din orice alt motiv. în plus, nu garantăm că serviciile, informațiile și conținuturile incluse sau puse la dispoziție prin intermediul serviciilor sau al site-ului https://infocert.digital/lei sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare.

  Se aplică rezervele din licență (a se vedea secțiunea 4).

  6. Legea aplicabilă și jurisdicția

  Acești Termeni de utilizare și utilizarea de către dvs. a Serviciului de acces vor fi în toate privințele guvernate, interpretate și interpretate în conformitate cu legile substanțiale ale Italiei, fără a se ține cont de normele italiene privind conflictul de legi. Părțile se supun jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești competente din Italia pentru toate litigiile care decurg din sau în legătură cu acești Termeni de utilizare.

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller