INDEX

  Certifications

  Raport SOC 2 Typ II

  InfoCert uzyskał SOC 2 Type II Report, raport poświadczający niezależnego audytora usług na temat opisu Kontroli istotnych dla Bezpieczeństwa i Dostępności, ich projektu oraz skuteczności operacyjnej; raport został przygotowany zgodnie z International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000.

  Akredytacja GLEIF

  InfoCert jest akredytowany przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

  Dostawca kwalifikowanych usług zaufania eIDAS ETSI EN 319 401

  Za kwalifikowane usługi certyfikacyjne podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych, uwierzytelniania stron internetowych oraz za kwalifikowaną usługę walidacji czasu.

  Wraz z wejściem w życie rozporządzenia eIDAS (01-07-2016 Rozporządzenie UE 910/2014) InfoCert stał się wiodącym dostawcą rozwiązań Digital Trust w Europie. W tym celu firma otrzymała certyfikat Qualified Trust Service Provider dla usług zaufania świadczonych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 910/2014 eIDAS. W szczególności usługi wydawania certyfikatów kwalifikowanych dla podpisów elektronicznych, uwierzytelniania stron internetowych, pieczęci elektronicznych oraz usługi walidacji czasu są certyfikowane jako spełniające wymagane standardy techniczne.

  Członek zatwierdzonej przez firmę Adobe listy zaufania

  InfoCert jest członkiem Adobe Approved Trust List (AATL), programu, który umożliwia milionom ludzi cyfrowe podpisywanie dokumentów w rozwiązaniach Adobe Document Cloud za pomocą najbardziej wiarygodnych cyfrowych identyfikatorów na świecie. Cyfrowe identyfikatory wydawane przez InfoCert są oparte na certyfikatach i usłudze znacznika czasu, aby zapewnić zgodność z najbardziej rygorystycznymi wymogami regulacyjnymi i prawnymi na świecie, takimi jak unijne rozporządzenie eIDAS i standard SAFE-BioPharma.

  SPID Zarządzanie tożsamością cyfrową

  InfoCert posiada akredytację AgID jako zarządca Publicznego Systemu Zarządzania Tożsamością Cyfrową (SPID) zgodnie z DPCM 24/10/2014. InfoCert jest Certyfikowanym Dostawcą Tożsamości zgodnie z postanowieniami art.24 Rozporządzenia eIDAS 910/2014, DPCM 24/10/2014, Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE 2015/1502 oraz ETSI EN 319 401 w rozumieniu okólnika Accredia n°35/2016. Cyfrowe identyfikatory wydawane przez InfoCert są oparte na certyfikatach i usłudze znacznika czasu, aby zapewnić zgodność z najbardziej rygorystycznymi wymogami regulacyjnymi i prawnymi na świecie, takimi jak unijne rozporządzenie eIDAS i standard SAFE-BioPharma.

  System zarządzania środowiskiem

  InfoCert jest świadomy, jak ważne dla środowiska jest właściwe zarządzanie i możliwość przyjęcia środków zarządzania środowiskiem zgodnych z międzynarodowymi standardami.

  Dlatego też przyjęła System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001, który spełnia strategię firmy w zakresie realizacji przeglądu zgodności z przepisami środowiskowymi oraz poprawy efektywności procesów. Cyfrowe identyfikatory wydawane przez InfoCert są oparte na certyfikatach i usłudze znacznika czasu, aby zapewnić zgodność z najbardziej rygorystycznymi wymogami regulacyjnymi i prawnymi na świecie, takimi jak unijne rozporządzenie eIDAS i standard SAFE-BioPharma.

  System zarządzania usługami ISO 20000-1:2018

  InfoCert zdecydował się na przyjęcie systemu zarządzania usługami IT (SMS) zgodnego z ISO IEC 20000 (międzynarodowy standard zarządzania usługami IT) w celu utrzymania i poprawy jakości świadczonych usług biznesowych. Mają one szczególny nacisk na wymagania klienta, poparte ciągłym cyklem monitorowania, raportowania i przeglądu uzgodnionych umów SLA.

  System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

  InfoCert przyjął System Jakości zgodny z normą ISO 9001: 2008 z myślą o realizacji następujących celów biznesowych:

 • stale poprawiać zaspokajanie potrzeb klientów;
 • optymalizują zarządzanie zasobami i interakcje między procesami biznesowymi;
 • łagodzenie przypadków niezgodności produktów lub usług. Dzięki Systemowi Zarządzania Jakością InfoCert potwierdza wiarygodność swojej struktury, która gwarantuje powtarzalność wyników, podnosi poziom usług i bezpieczeństwo procesów produkcyjnych dla klientów, dostawców, pracowników i partnerów. Cyfrowe identyfikatory wydawane przez InfoCert są oparte na certyfikatach i usłudze znacznika czasu, aby zapewnić zgodność z najbardziej rygorystycznymi wymogami regulacyjnymi i prawnymi na świecie, takimi jak unijne rozporządzenie eIDAS i standard SAFE-BioPharma.

 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2014

  InfoCert przypisuje strategiczne znaczenie bezpiecznemu obchodzeniu się z informacjami i uznaje konieczność ciągłego rozwijania, utrzymywania, kontrolowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2013. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji firmy InfoCert jest zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 w zakresie działań EA:33-35. Fragment polityki bezpieczeństwa firmy InfoCert jest dostępny na życzenie na stronie infocert@legalmail.it.

  Odpowiedzialna gospodarka leśna

  Zgodnie ze swoim zaangażowaniem w rozwiązania bezpapierowe, InfoCert promuje politykę zrównoważonego rozwoju środowiska w celu wyeliminowania użycia papieru, wykorzystując materiały z certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council) i przyczyniając się do odpowiedzialnego zarządzania globalnym dziedzictwem leśnym.

  FSC N002249

  Porozmawiajmy

  Wypełnij formularz i wyślij nam swoje zgłoszenie, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe!  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller