InfoCert
what is digital preservation

INDEX

  Czym jest konserwacja cyfrowa?

  Konserwacja cyfrowa to ten “zdyscyplinowany” proces, który pozwala na przechowywanie dokumentów w formacie cyfrowym, umożliwiając w przypadkach przewidzianych prawem zniszczenie papierowego oryginału lub zaniechanie jego druku. Służy do zagwarantowania autentyczności, integralności, wiarygodności, czytelności i możliwości wyszukiwania dokumentów.

  Jak działa konserwacja cyfrowa?

  “Konserwacja cyfrowa” oznacza zatem “zastąpienie dokumentów papierowych tym samym dokumentem w formacie cyfrowym”, którego prawna ważność formy, treści i czasu jest poświadczona podpisem cyfrowym i znacznikiem czasu.

  Proces konserwacji automatycznie obejmuje:

  – podpis cyfrowy, czyli podpis elektroniczny, który stosuje się do dokumentów komputerowych, tak jak podpis tradycyjny (odręczny) stosuje się do dokumentów papierowych;

  – znacznik czasu, tj. ciąg znaków przedstawiających datę i/lub czas, aby ustalić rzeczywiste wystąpienie czynności/zdarzenia.

  Połączenie podpisu cyfrowego ze znacznikiem czasu umożliwia zachowanie niezmienności, autentyczności, możliwości odzyskania, wartości prawnej, bezpieczeństwa, czytelności i integralności przechowywanych dokumentów w czasie.

  Jaka jest różnica między archiwizacją a konserwacją?

  Archiwizacja dokumentów odnosi się do przechowywania dokumentu (cyfrowego z pochodzenia lub zeskanowanego) na odpowiednim nośniku (np. Document System, CD). Konserwacja cyfrowa odnosi się do zastąpienia konserwacji papierowej konserwacją cyfrową, nawet w przypadku dokumentów, które pierwotnie były papierowe. Proces konserwacji jest więc późniejszy niż archiwizacja, w rzeczywistości dopiero po zakończeniu procedury konserwacji cyfrowej możliwe jest pozbycie się kopii papierowej.

  Dlaczego konserwacja cyfrowa jest ważna?

  Korzyści z przyjęcia systemu ochrony zasobów cyfrowych są różne:

  – Szybkość w wyszukiwaniu dokumentów i informacji

  – Większa kontrola procesów związanych z dokumentami

  – Oszczędność miejsca na archiwizację dokumentów

  – Oszczędność czasu na produktywne działania

  – Mniejszy wpływ na organizację spowodowany wizytami kontrolnymi właściwych organów

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller