InfoCert
What is e-invoicing?

INDEX

  Czym jest e-fakturowanie?

  Einvoicing jest cyfrową, porównywalną wersją tradycyjnego, papierowego fakturowania.

  Proces ten możemy określić jako przekazywanie elektronicznego dokumentu faktury pomiędzy dostawcą a nabywcą. W kilku słowach faktura elektroniczna to faktura, która została wystawiona, przesłana, odebrana i zarchiwizowana w ustrukturyzowanym formacie danych (nieczytelnym dla człowieka), który umożliwia jej automatyczne i elektroniczne przetwarzanie. Faktura elektroniczna przechowuje informacje o sprzedawcy, nabywcy i transakcji między nimi. Aby umożliwić proces wystawiania faktur elektronicznych, istnieją systemy takie jak Legalinvoice, które mogą przesyłać, odbierać i renderować faktury elektroniczne w takim rozszerzeniu i mogą je tradukować w formacie czytelnym dla człowieka.

  Elektroniczne fakturowanie miało początkowo zastosowanie w sektorze publicznym, a gdy podkreślono jego ogromne korzyści, zaczęto obserwować sukcesy również w sektorze B2B i B2C.

  Przepisy UE dotyczące e-fakturowania, co musisz wiedzieć

  Punktem orientacyjnym w przepisach dotyczących e-fakturowania na poziomie europejskim jest norma EN 16931 powstała w wyniku dyrektywy 2014/55/UE. Norma EN 16931 definiuje zestaw elementów informacyjnych, które mogą być wykorzystywane i ogólnie stosowane w fakturze. Funkcje te obejmują wystawianie i dostarczanie faktur, walidację dokumentów, aspekty księgowe i sprawozdawcze VAT, płatności i audyt.

  5 dobrych powodów, aby wybrać rozwiązanie do e-fakturowania dla swojej firmy

  Pomijając ewentualne obowiązki regulacyjne, wybór rozwiązania do elektronicznego fakturowania umożliwia rządowi i przedsiębiorstwom znaczne obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności:

  1. Unikalny dostęp online dla wszystkich obszarów biznesowych do faktur zakupu i sprzedaży

  2. Zniesienie czasu księgowania faktur

  3. Eliminacja ewentualnych opóźnień i wpadek wynikających z przekazywania faktur w formie papierowej

  4. Ograniczenie sporów i postępowań sądowych spowodowanych błędami w rozliczeniach

  5. Większa integracja pomiędzy fakturowaniem a płatnościami elektronicznymi i windykacją

  E-fakturowanie w celu zwiększenia oceny ESG?

  Nie tylko sprawność operacyjna, elektroniczne fakturowanie umożliwia sprawność całego systemu.

  Wdrożenie rozwiązań w zakresie elektronicznego fakturowania pozwala na potencjalne podniesienie oceny ESG. Ale jak? Wyeliminowanie papieru pozwala na ewidentne korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska. Ale zaufane cyfrowe procesy fakturowania, w których można śledzić każdy bit informacji, mają również ogromny wpływ na ład korporacyjny: wydajność dla Twojej firmy i całego ekosystemu.

  Let's talk


  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter e), f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller