InfoCert
why to choose safe lta to preserve your documents

INDEX

  Dlaczego warto wybrać SAFE LTA do przechowywania dokumentów?

  ROZWIĄZANIE

  Bezpieczne LTA to system ochrony, definiowany jako ogół narzędzi, procesów i standardów mających na celu przedłużenie istnienia obiektu cyfrowego poprzez utrzymanie go w stanie zdatnym do użytku oraz nadanie integralności, czytelności, autentyczności i dostępności dokumentów w czasie. Bezpieczne LTA pozwala zachować tę samą wartość prawną dokumentu papierowego, czyniąc dokument cyfrowy przeciwstawnym dla osób trzecich.

  ZGODNOŚĆ LOKALNA I MIĘDZYNARODOWA

  SAFE LTA Solution zostało zaprojektowane zgodnie z Rozporządzeniem UE 910/2014 (eIDAS) oraz z zasadami Rozporządzenia UE 2016/679 (GDPR). Ponadto SAFE LTA opiera się na międzynarodowych standardach wdrażania systemów długoterminowej ochrony obiektów cyfrowych oraz na standardach transmisji, opisu i ochrony danych cyfrowych, aby zapewnić najwyższy poziom interoperacyjności. Zastosowanie otwartych i uznanych na całym świecie formatów metadanych było kluczowym czynnikiem wyboru modeli metadanych dla opisu obiektów, struktury pakietów informacyjnych i działań konserwatorskich. Oprócz międzynarodowych standardów i najlepszych praktyk przyjętych w projekcie, dzięki modułowej i elastycznej architekturze, SAFE LTA może być dostosowany do spełnienia dodatkowych lokalnych wymagań i uzyskania krajowych certyfikatów lub akredytacji.

  JEDNO ROZWIĄZANIE, WIELE KORZYŚCI

  Od zwiększenia efektywności i przejrzystości procesów do zmniejszenia kosztów druku i archiwizacji dokumentacji, przyjęcie SAFE LTA oferuje wiele korzyści dla przedsiębiorstw:

  – Outsourcing pamięci masowej i zmniejszenie ryzyka naruszenia danych

  – Optymalizacja przestrzeni fizycznych przeznaczonych na archiwa dokumentów

  – Wartość dowodowa archiwów elektronicznych

  – Bezpieczne wyszukiwanie dokumentów i powiązanych informacji

  – Lepsza kontrola procesów archiwizacji

  – Natychmiastowa lokalizacja dokumentu

  – Redukcja bezpośrednich i pośrednich kosztów działań związanych z zarządzaniem dokumentami

  – Optymalizacja czasu pracy

  MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA I ŁATWA INTEGRACJA

  Wreszcie, SAFE LTA może być wykorzystywany zarówno jako aplikacja webowa, która umożliwia wykonanie wszystkich zadań wymaganych do interakcji z systemem, jak i jako standardowa usługa webowa, zintegrowana z aplikacjami zewnętrznymi.

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller