InfoCert
Managing orders is easier thanks to digital signatures

INDEX

  Managing orders is easier thanks to digital signatures

  Jeden z głównych graczy w sektorze handlu detalicznego zwrócił się do InfoCert o ścieżkę cyfrowej transformacji.

  InfoCert dla handlu detalicznego na dużą skalę

  Sektor handlu detalicznego na dużą skalę musi sprostać wyzwaniom coraz bardziej konkurencyjnego rynku, na którym potrzeba automatyzacji procedur i kontrolowania różnych etapów łańcucha dostaw w sposób scentralizowany staje się coraz ważniejsza, aby zapewnić wydajność logistyczną i odporność w obliczu wszelkich krytycznych sytuacji. Elastyczne metody pracy i modele biznesowe są w rzeczywistości zaletą dla konsumentów, którzy korzystają z szybszych dostaw i lepszej obsługi klienta.

  InfoCert dla handlu detalicznego na dużą skalę

  Duży gracz działający w sektorze handlu detalicznego na dużą skalę zwrócił się do InfoCert o ścieżkę cyfrowej transformacji. Klient jest uważany za największą organizację niezależnych przedsiębiorców detalicznych w kraju, ze spółdzielniami zrzeszającymi ponad 2000 detalistów.

  Firma zwróciła się do InfoCert, aby zdematerializować proces podpisywania umów i zamówień ze swoimi dostawcami, który nadal był powiązany z systemem zarządzania umowami, który nie oferował możliwości podpisów cyfrowych.

  Ten innowacyjny krok zaspokoiłby potrzebę zagwarantowania z pewnością przybycia towarów do punktu sprzedaży dzięki śledzeniu w czasie rzeczywistym wszystkich etapów procesu: od podpisu, akceptacji do kontrasygnaty zamówienia w prosty i natychmiastowy sposób.

  GoSign, rozwiązanie do cyfrowego podpisywania i udostępniania umów

  Aby zaspokoić te potrzeby, InfoCert zaproponował przyjęcie
  GoSign
  co natychmiast okazało się wartością dodaną dla klienta. GoSign to platforma podpisów InfoCert, która umożliwia tworzenie, podpisywanie, uwierzytelnianie i cyfrowe przechowywanie dokumentów i umów, które wcześniej musiały być przygotowywane i podpisywane fizycznie przez całą sieć dostawców.

  Dzięki GoSign firmy InfoCert klient zarejestrował do tej pory ponad 3000 transakcji z udziałem około 1000 dostawców, przyspieszając w ten sposób procesy biznesowe i poprawiając wydajność operacyjną.

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller