InfoCert
What is a certified communication?

INDEX

  Co to jest komunikacja certyfikowana?

  Elektroniczna Usługa Rejestracji e-doręczeń oznacza usługę, która umożliwia przekazywanie danych pomiędzy osobami trzecimi drogą elektroniczną oraz dostarcza dowodów związanych z obsługą przekazywanych danych, w tym dowodów wysłania i odbioru danych. Ten rodzaj certyfikacji i kontroli nad transmisjami chroni przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakichkolwiek nieautoryzowanych zmian.

  Konsekwencja prawna tego jest określona w art. 43 rozporządzenia eIDAS, “nie można odmówić skuteczności prawnej i dopuszczalności jako dowód w postępowaniu sądowym danych wysyłanych i otrzymywanych za pomocą usługi elektronicznego doręczenia rejestrowanego tylko z tego powodu, że mają one postać elektroniczną lub że nie spełniają wymogów kwalifikowanej usługi elektronicznego doręczenia rejestrowanego”.

  Dlaczego warto wybrać certyfikowane rozwiązanie komunikacyjne?

  Zastosowanie certyfikowanego rozwiązania komunikacyjnego pozwala na dopuszczalność komunikatów ERDS w procesach sądowych bezpośrednio przez prawo UE (eIDAS). W rzeczywistości podmioty świadczące niekwalifikowane usługi doręczania przesyłek poleconych są zobowiązane do przestrzegania określonych w samym rozporządzeniu kryteriów dotyczących przetwarzania i ochrony danych (art. 5), dostępu do usługi przez osoby niepełnosprawne oraz zarządzania ryzykiem. Z tego powodu certyfikacja komunikacji jest najbardziej odpowiednim procesem dla wszystkich przypadków użycia, w których ważne jest posiadanie dowodów na czas transmisji, takich jak: – Zmiany warunków umowy – Zawiadomienie o odnowieniu polisy – Wstępne ogłoszenie o negocjacjach – Przypomnienia o płatnościach – Skargi Ponadto zastosowanie certyfikowanego rozwiązania komunikacyjnego pozwala użytkownikowi na wyeliminowanie kosztów wysyłki i przyspieszenie procesów, wykorzystując w 100% cyfrowe rozwiązanie.

  Certyfikowane rozwiązania komunikacyjne jako zrównoważony wybór

  Wreszcie, zmniejszenie ilości odpadów papierowych, wraz z wynikającą z tego cyfrową archiwizacją i przechowywaniem, zapewnia bardziej zrównoważone procesy dla organizacji; możliwość wykonywania operacji całkowicie zdalnie przyczynia się do zmniejszenia tarcia mobilności i emisji CO2 do atmosfery.

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller