INFOCERT

Badania i rozwój

Inwestujemy rocznie w badania i rozwój średnio 6% naszych obrotów.

Ściśle współpracujemy z głównymi europejskimi uniwersytetami i ośrodkami badawczymi. Jesteśmy Urzędem Certyfikacji z największą liczbą patentów w przestrzeni zaufania.

Invito all'azione

Dostarczanie rozwiązań end-to-end z bezproblemową obsługą klienta

Projekty międzynarodowe

Klucz do cyfrowej tożsamości w łańcuchu bloków

InfoCert postanowił odegrać aktywną rolę w promowaniu wizji samowystarczalności, zapisując się do programu Sovrin Founding Steward. Firma wdraża również DIZME - platformę działającą na szczycie sieci Sovrin - aby dodać do świata SSI zgodność z rozporządzeniem eIDAS.

Sztuczna inteligencja i Blockchain w celu usprawnienia procesów identyfikacji online

IMPULSE (Identity Management in PUbLic SErvices) skupia się na dwóch technologiach: Sztucznej Inteligencji i sieci Blockchain, mając na celu usprawnienie zarządzania tożsamością cyfrową i identyfikacją elektroniczną w sektorze publicznym. Jego zastosowanie usprawni systemy identyfikacji elektronicznej, przy czym mogą pojawić się wymagające dalszej analizy kwestie prawne, prywatne lub społeczne.

Zwiększaj wiarygodność angażując się w prawdziwe dialogi z klientami wirtualnie

PRESENT (Photoreal REaltime Sentient ENTity) stawia sobie za cel stworzenie wirtualnych, cyfrowych ludzi, którzy wyglądają całkowicie naturalistycznie, wykazują wrażliwość emocjonalną, nawiązują wciągający dialog, dodają sensu doświadczeniom. Tworzenie realistycznych animowanych postaci ludzkich zwiększa wiarygodność i zaufanie użytkowników.

Zabezpieczaj, udostępniaj i wymieniaj dane osobowe w ramach blockchaina

KRAKEN Secure and privacy-preserving platform (broKeRage And marKEt platform for persoNal data) ma na celu dostarczenie gotowych do wprowadzenia na rynek narzędzi i usług, w pełni zgodnych z regulacjami dotyczącymi prywatności, do dzielenia się i handlu danymi osobowymi, wykorzystujących tożsamość selfie.

Zapewnienie tożsamości cyfrowej w całej Europie

InfoCert odegrał główną rolę w CREDENTIAL, finansowanym przez UE projekcie mającym na celu opracowanie innowacyjnych usług w chmurze do przechowywania, zarządzania i udostępniania informacji o tożsamości cyfrowej i innych wysoce krytycznych danych osobowych.

Ulepszanie zaopatrzenia

Celem programu Peppol (Pan-European Public Procurement On-Line) jest umożliwienie przedsiębiorstwom europejskim łatwego zawierania transakcji drogą elektroniczną z dowolnymi nabywcami z europejskiego sektora publicznego w ich procesach zamówień. InfoCert posiada kwalifikacje Access Point Peppol.

Wykorzystaj swoją tożsamość cyfrową w Europie

Celem projektu F.I.C.e.P. (First Italian Crossborder eIDAS Proxy) jest opracowanie dostosowania węzła eIDAS do działania jako dostawca usług w stosunku do SPID i jako dostawca tożsamości w stosunku do reszty UE.

Krok w kierunku europejskiego jednolitego rynku cyfrowego

Projekt FICES (First Italian Crossborder eIDAS Services) ma na celu umożliwienie obywatelom UE logowanie się - przy użyciu tożsamości cyfrowej wydanej przez ich kraj - do określonych usług oferowanych przez włoskie firmy.

Zwiększenie zaufania do eID dla rozwoju biznesu

Rozpoczęty w kwietniu 2020 r. w ramach programu Connecting Europe Facility (CEF), GRIDS ma na celu ułatwienie transgranicznej akceptacji e-identyfikacji i zdalnych procesów Know-Your-Customer umożliwiających bankom cyfrową identyfikację konsumentów zgodnie z wymogami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i ochrony danych.

Zbuduj zgodną z przepisami transmisję e-fakturowania w całej UE

InfoCert bierze udział w projekcie EeISI ( European eInvoicing Standard in Italy), którego celem jest wsparcie administracji publicznej w spełnieniu wymogów dyrektywy e-fakturowania 2014/55/UE oraz w przyjęciu usług e-dostaw zdefiniowanych na poziomie europejskim.

Ulepszenie włoskiego systemu e-fakturowania

Celem jest zmniejszenie złożoności i niepewności prawnej związanej z interpretacją treści faktury, co pozwoli na transgraniczną i międzysektorową interoperacyjność dla administracji publicznej, pośredników i przedsiębiorstw prywatnych.

Innowacyjny system fakturowania

Projekt SCALES (Supply Chain Architecture Leading to Enhanced Services) ma na celu konsolidację krajowego systemu e-fakturowania (który jest już zgodny z normą EN) z silnym naciskiem na innowacje. Analizuje i wdraża nowy model architektury do przetwarzania, w sposób efektywny kosztowo, dużych ilości faktur elektronicznych oraz integracji e-fakturowania z innymi systemami/usługami wykorzystywanymi w fazie post-award.

Porozmawiajmy

Wypełnij formularz i wyślij nam swoje zgłoszenie, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe!Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller