InfoCert
What is a certified communication?

INDEX

  Mi az a hitelesített kommunikáció?

  Elektronikus nyilvántartott elektronikus kézbesítési szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az adatok harmadik felek közötti, elektronikus úton történő továbbítását, és amely a továbbított adatok kezelésével kapcsolatos bizonyítékot szolgáltat, beleértve az adatok küldésének és fogadásának igazolását. Az átvitel ilyen jellegű tanúsítása és ellenőrzése megvédi a továbbított adatokat az elvesztés, lopás, sérülés vagy bármilyen jogosulatlan módosítás kockázatától.

  Ennek jogkövetkezményét az eIDAS-rendelet 43. cikke tartalmazza, “az elektronikus ajánlott kézbesítési szolgáltatás igénybevételével küldött és fogadott adatoktól nem lehet megtagadni a joghatást és a bírósági eljárásban bizonyítékként való elfogadhatóságot kizárólag azon az alapon, hogy elektronikus formában vannak, vagy hogy nem felelnek meg a minősített elektronikus ajánlott kézbesítési szolgáltatás követelményeinek”.

  Miért válasszon tanúsított kommunikációs megoldást?

  A tanúsított kommunikációs megoldás használata lehetővé teszi az ERDS-üzenetek elfogadhatóságát az uniós jog által közvetlenül az igazságügyi eljárásokban (eIDAS). A nem minősített regisztrált kézbesítési szolgáltatóknak ugyanis kötelességük, hogy kövessék a rendeletben meghatározott, az adatfeldolgozásra és adatvédelemre (5. cikk), a fogyatékkal élő személyek szolgáltatáshoz való hozzáférésére és a kockázatkezelésre vonatkozó konkrét kritériumokat. Ezért a kommunikáció tanúsítása a legmegfelelőbb eljárás minden olyan felhasználási esetre, amikor fontos, hogy az átvitel időpontját bizonyítani lehessen, például: – A szerződéses feltételek változása – A kötvény megújításáról szóló értesítés – Előzetes tárgyalási értesítés – Fizetési emlékeztetők – Panaszok A tanúsított kommunikációs megoldás használata lehetővé teszi továbbá a felhasználó számára, hogy a 100%-ban digitális megoldás révén kiküszöbölje a szállítási költségeket és felgyorsítsa a folyamatokat.

  Tanúsított kommunikációs megoldások mint fenntartható választás

  Végezetül a papírhulladék csökkentése az ebből eredő digitális archiválással és tárolással fenntarthatóbb folyamatokat biztosít a szervezetek számára; a műveletek teljes távoli elvégzésének lehetősége hozzájárul a súrlódásos mobilitás és a légkörbe kibocsátott CO2 csökkentéséhez.

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller