InfoCert
What is a certified communication?

INDEX

  Ce este o comunicare certificată?

  Serviciu electronic de livrare electronică înregistrată înseamnă un serviciu care face posibilă transmiterea de date între terți prin mijloace electronice și care furnizează dovezi referitoare la gestionarea datelor transmise, inclusiv dovada trimiterii și a primirii datelor. Acest tip de certificare și control al transmisiunilor protejează datele transmise împotriva riscului de pierdere, furt, deteriorare sau orice alte modificări neautorizate.

  Consecința juridică a acestui fapt este prevăzută la articolul 43 din Regulamentul eIDAS, “datele trimise și primite prin intermediul unui serviciu electronic de trimitere recomandată nu pot fi refuzate ca fiind lipsite de efecte juridice și admisibile ca probe în cadrul unei proceduri judiciare doar pe motiv că sunt în format electronic sau că nu îndeplinesc cerințele serviciului electronic de trimitere recomandată calificat”.

  De ce să alegeți o soluție de comunicare certificată?

  Utilizarea unei soluții de comunicare certificate permite admisibilitatea mesajelor ERDS în cadrul proceselor judiciare direct de către legislația UE (eIDAS). De fapt, furnizorii de servicii de livrare recomandată necalificați sunt obligați să respecte criteriile specifice stabilite de regulament în ceea ce privește prelucrarea și protecția datelor (articolul 5), accesul la serviciu al persoanelor cu handicap și gestionarea riscurilor. Din acest motiv, certificarea comunicațiilor este procesul cel mai adecvat pentru toate cazurile de utilizare în care este important să se dispună de dovezi ale momentului transmiterii, cum ar fi: – Modificări ale condițiilor contractuale – Aviz de reînnoire a poliței – Anunțul preliminar de negociere – Rapoarte de plată – Plângeri În plus, utilizarea unei soluții de comunicare certificate permite utilizatorului să elimine costurile de expediere și să accelereze procesele, beneficiind de o soluție 100% digitală.

  Soluții de comunicare certificate ca o alegere durabilă

  În cele din urmă, reducerea deșeurilor de hârtie, cu arhivarea și stocarea digitală rezultată, asigură procese mai durabile pentru organizații; posibilitatea de a putea efectua operațiuni complet de la distanță contribuie la reducerea mobilității fricționale și a emisiilor de CO2 în atmosferă.

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller