InfoCert
2021 Gartner® Hype Cycle™ Identity and Access Management Technologies

Year:

2021

INDEX

  2021 Gartner® Hype Cycle™ Identity and Access Management Technologies

  Pozwól, aby InfoCert, jeden z przykładowych dostawców uznanych przez Gartnera za Decentralized Identity, wsparł Cię w eksploracji tych rozwiązań.

  Jak podaje Gartner,

  “Liderzy ds. bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem mogą wykorzystać te badania do znalezienia technologii pozwalających zwalczać złożone ataki oparte na tożsamości. Maszynowe zarządzanie tożsamością i zdecentralizowana tożsamość dominują w Szczycie Rozdętych Oczekiwań, podczas gdy FIDO i SaaS-delivered IAM znajdują się już w Korytku Rozczarowania…”.

  Pozwól, aby InfoCert, lider w dziedzinie oprogramowania do podpisu elektronicznego, wspierał Cię w digitalizacji procesów zatwierdzania biznesowego w bezpieczny i szybki sposób

  IDC MarketScape ocenia 15 dostawców rozwiązań do składania podpisu elektronicznego na podstawie ich możliwości i strategii związanych z ich ofertą. InfoCert znalazł się w “Kategorii Liderów”.

  Kliknij na poniższy przycisk, aby odkryć raport na stronie gartner.com

  Zapoznaj się z raportem

  Hype Cycle

  IAM to dyscyplina bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem i biznesu. Obejmuje ona praktyki, procesy i technologie, które zarządzają tożsamością i uprawnieniami osób, usług i rzeczy, a także relacjami między nimi i związanym z nimi zaufaniem. Skuteczne technologie IAM wyposażają liderów IAM i ich zespoły w zapewnienie właściwego dostępu z właściwych powodów. Umożliwiają one w ten sposób właściwe interakcje we właściwym czasie – i z właściwym doświadczeniem użytkownika (UX) – aby pomóc w osiągnięciu pożądanych wyników biznesowych i celów związanych z doświadczeniami cyfrowymi.

  Gwałtowny wzrost liczby osób pracujących zdalnie, w połączeniu z głośnymi atakami opartymi na tożsamości, spowodował wzrost liczby wdrożeń uwierzytelniania wieloczynnikowego (MFA). Podczas gdy wiele z tych wdrożeń wykorzystywało dobrze ugruntowane czynniki MFA, zwiększono również nacisk na usprawnienie UX (z dowolnego miejsca) za pomocą silnego, ale mniej restrykcyjnego, uwierzytelniania użytkowników i zarządzania dostępem (AM). Dzięki temu protokoły oparte na standardach, takie jak OpenID Connect (OIDC), Fast IDentity Online 2 (FIDO2) i System for Cross-Domain Identity Management (SCIM), zyskały na popularności i pojawiły się na mapach drogowych większej liczby klientów. Te istotne zmiany, odzwierciedlone w Hype Cycle, pokazują, że narzędzia AM skoncentrowane na standardach nadal zyskują na znaczeniu i wspierają spójne podejście do zróżnicowanej architektury aplikacji i ról użytkowników.

  Zdecentralizowana tożsamość i bezpieczne obliczenia wielostronne, choć wciąż na szczycie rozdętych oczekiwań, poszły do przodu. Ich postępy wynikają częściowo z rosnącej potrzeby ochrony prywatności, jak również z wymogu wysokiej pewności tożsamości cyfrowych. Bezpieczny, o wysokim stopniu pewności, zdalny dostęp do usług rządowych, usług bankowych i innych krytycznych lub obarczonych wysokim ryzykiem interakcji jest obecnie obowiązkowy, a dotychczasowe strategie okazały się niewystarczające ze względu na brak kontroli konsumentów i ryzyko oszustw.

  Przyjęcie systemu Privileged Access Management (PAM) przesunęło się dalej na Płaskowyżu Produktywności. Jest to obecnie podstawowy wymóg, ponieważ wiele z najbardziej szkodliwych ataków z ostatniego roku dotyczyło ataków na ludzkie i maszynowe konta uprzywilejowane. Zarządzanie tożsamością maszyn awansowało na Szczyt Napompowanych Oczekiwań.

  Matryca priorytetów ilustruje technologie przyporządkowane do ram czasowych, w których oczekuje się, że dojrzeją one do przyjęcia w głównym nurcie i przyniosą korzyści, a także poziom i głębokość korzyści, jakich można się po nich spodziewać.

  Pozwól, aby InfoCert, Vendor uznany przez Gartnera, przedstawił Twojej Organizacji korzyści i pojawiające się technologie takie jak Decentralized Identity.

  Gartner, Hype Cycle for Identity and Access Management Technologies, 2021 , 27 lipca 2021, Tricia Phillips.

  Gartner nie popiera żadnego dostawcy, produktu ani usługi przedstawionych w swoich publikacjach badawczych i nie doradza użytkownikom technologii, aby wybierali tylko tych dostawców, którzy mają najwyższe oceny lub inne oznaczenia. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej Gartner i nie powinny być interpretowane jako stwierdzenia faktów. Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do tego badania, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.GARTNER i Hype Cycle są zarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w USA i na arenie międzynarodowej i są wykorzystywane w niniejszym dokumencie za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.Ta grafika została opublikowana przez Gartner, Inc. jako część większego dokumentu badawczego i powinna być oceniana w kontekście całego dokumentu. Dokument Gartnera jest dostępny na życzenie w InfoCert S.P.A.

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller