InfoCert
2021 Gartner® Hype Cycle™ Identity and Access Management Technologies

Year:

2021

INDEX

  2021 Gartner® Hype Cycle™ Identity and Access Management Technologies

  Permiteți-i lui InfoCert, unul dintre Furnizorii Exemplu recunoscuți de Gartner pentru Identitate Descentralizată, să vă sprijine în explorarea acestor soluții.

  Conform Gartner,

  “Liderii din domeniul securității și al gestionării riscurilor pot folosi această cercetare pentru a găsi tehnologii de combatere a atacurilor complexe bazate pe identitate. Gestionarea identității automate și identitatea descentralizată domină Vârful așteptărilor exagerate, în timp ce FIDO și IAM-ul furnizat prin SaaS se află deja în depresiunea deziluziilor…”.

  Lăsați InfoCert, un lider în domeniul software-ului de semnătură electronică, să vă sprijine în digitalizarea proceselor de aprobare a afacerilor într-un mod sigur și rapid.

  IDC MarketScape evaluează 15 furnizori de soluții de semnătură electronică pe baza capacităților și strategiilor legate de ofertele lor. InfoCert a fost plasat în “Categoria Lideri”.

  Faceți clic pe butonul de mai jos pentru a descoperi raportul pe gartner.com

  Descoperiți raportul

  Ciclul Hype

  IAM este o disciplină de securitate, de gestionare a riscurilor și de afaceri. Aceasta cuprinde practici, procese și tehnologii care gestionează identitățile și drepturile persoanelor, serviciilor și obiectelor, precum și relațiile dintre acestea și încrederea asociată acestora. Tehnologiile IAM eficiente îi echipează pe liderii IAM și pe echipele lor pentru a oferi accesul corect pentru motivele corecte. Astfel, acestea permit interacțiunile corecte la momentul potrivit – și cu experiența utilizatorului (UX) corectă – pentru a contribui la obținerea rezultatelor de afaceri dorite și la atingerea obiectivelor de experiență digitală.

  Creșterea dramatică a muncii la distanță, combinată cu atacurile de profil înalt bazate pe identitate, a dus la o creștere a implementării autentificării multifactoriale (MFA). În timp ce multe dintre aceste implementări au utilizat factori MFA bine stabiliți, s-a pus un accent sporit pe simplificarea UX (de oriunde) cu autentificare puternică, dar cu mai puține restricții, a utilizatorilor și gestionarea accesului (AM). Acest lucru a avut ca rezultat faptul că protocoale bazate pe standarde precum OpenID Connect (OIDC), Fast IDentity Online 2 (FIDO2) și System for Cross-Domain Identity Management (SCIM) au făcut un salt în ceea ce privește adoptarea și au apărut pe mai multe foi de parcurs ale clienților. Aceste evoluții semnificative, reflectate în Hype Cycle, demonstrează că instrumentele AM axate pe standarde continuă să crească în importanță și susțin o abordare coerentă a diverselor arhitecturi de aplicații și roluri ale utilizatorilor.

  Identitatea descentralizată și calculul multipartit securizat, deși se află încă la vârful așteptărilor exagerate, au progresat. Progresul lor a fost determinat în parte de necesitatea sporită de a proteja viața privată, precum și de cerința de a avea identități digitale de înaltă siguranță. Accesul securizat, cu grad ridicat de asigurare, de la distanță, la serviciile guvernamentale, la serviciile bancare și la alte interacțiuni critice sau cu risc ridicat este acum obligatoriu, iar strategiile tradiționale s-au dovedit insuficiente, din cauza lipsei de control din partea consumatorilor și a riscului de fraudă.

  Adoptarea managementului accesului privilegiat (PAM) a avansat și mai mult pe platoul productivității. Este acum o cerință de bază, deoarece multe dintre cele mai dăunătoare atacuri din ultimul an au implicat atacuri asupra conturilor privilegiate umane și ale mașinilor. Gestionarea identității mașinilor a ajuns la vârful așteptărilor exagerate.

  Matricea de priorități ilustrează tehnologiile în funcție de intervalul de timp în care se așteaptă ca acestea să ajungă la maturitate pentru a fi adoptate în mod curent și să aducă beneficii, precum și de nivelul și profunzimea beneficiilor care pot fi așteptate de la acestea.

  Lăsați InfoCert, un furnizor recunoscut de Gartner, să vă prezinte organizația dumneavoastră beneficiile și tehnologiile emergente, cum ar fi identitatea descentralizată.

  Gartner, Hype Cycle for Identity and Access Management Technologies, 2021 , 27 iulie 2021, Tricia Phillips.

  Gartner nu susține niciun furnizor, produs sau serviciu prezentat în publicațiile sale de cercetare și nu recomandă utilizatorilor de tehnologie să selecteze doar acei furnizori cu cele mai înalte evaluări sau alte denumiri. Publicațiile de cercetare Gartner constau în opiniile organizației de cercetare Gartner și nu trebuie interpretate ca fiind declarații de fapt. Gartner își declină toate garanțiile, exprese sau implicite, în ceea ce privește această cercetare, inclusiv orice garanții de vandabilitate sau de adecvare la un anumit scop.GARTNER și Hype Cycle sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de serviciu ale Gartner, Inc. și/sau ale afiliaților săi în SUA și la nivel internațional și sunt utilizate în acest document cu permisiunea. Toate drepturile rezervate.Acest grafic a fost publicat de Gartner, Inc. ca parte a unui document de cercetare mai amplu și trebuie evaluat în contextul întregului document. Documentul Gartner este disponibil la cerere la InfoCert S.P.A.

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller