InfoCert
The Total Economic Impact™ of InfoCert TOP

INDEX

  The Total Economic Impact™ of InfoCert TOP

  Rozwi?zanie do zawierania umów na odleg?o?? z pe?n? moc? prawn?, 100% cyfrowe, 100% online, 100% zgodne z eIDAS.
  Wybierz InfoCert TOP i zobacz 174% ROI w ci?gu zaledwie sze?ciu miesi?cy

  Trzydzie?ci najwi?kszych firm w Europie przyj??o ju? nasze rozwi?zanie, u?atwiaj?c im podpisanie dowolnego rodzaju umowy on line z pe?n? warto?ci? prawn?.

  Platforma Trusted Onboarding poprawia do?wiadczenie u?ytkownika i znacznie zmniejsza ryzyko oszustwa.

  Nie wierzysz w to?

  Pobierz raport Forrester analizuj?cy wszystkie korzy?ci z przyj?cia TOP:

  • + 174% ROI
  • -84% ryzyko oszustwa
  • +30% wska?nik konwersji z prospektu do klienta dzi?ki 100% cyfrowemu do?wiadczeniu

  Badanie zosta?o przeprowadzone z wykorzystaniem metodologii Total Economic Impact (TEI), która zosta?a opracowana w celu pomiaru ka?dej inwestycji technologicznej pod wzgl?dem korzy?ci, kosztów, elastyczno?ci i ryzyka.

  TOP zosta? ju? przyj?ty przez najwi?ksze BANKI w UE

  Complete the form to download the full presentation:  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller