InfoCert
Innovation runs at high speed with digital signature

INDEX

  Innovation runs at high speed with digital signature

  Jedna z największych włoskich grup transportowych zwróciła się do InfoCert w celu usprawnienia i przyspieszenia procesów wewnętrznych.

  InfoCert dla sektora transportowego

  Jedna z największych włoskich grup transportowych zwróciła się do InfoCert, aby usprawnić i przyspieszyć swoje wewnętrzne procesy. Grupa reprezentuje pierwszy we Włoszech biegun łączący zarządzanie infrastrukturą kolejową z autostradami i transportem drogowym.

  Celem jest zaproponowanie innowacyjnego modelu zarządzania podażą i popytem na mobilność, opartego na optymalizacji przepływu oraz zrównoważonym rozwoju środowiskowym i ekonomicznym.

  Cel: przyspieszenie procesów podpisywania

  W następstwie cyfryzacji podjętej w poprzednich latach, konieczne było, aby klient kontynuował tę ścieżkę, szukając dalszych możliwości dematerializacji swojej działalności. Złożoność Grupy i jej struktury wymagała rozwiązań, które mogłyby usprawnić i przyspieszyć komunikację oraz codzienne czynności związane z wewnętrznymi procesami podpisów.

  Cel: przyspieszenie procesów podpisywania

  Klient zwrócił się do InfoCert, który zawsze był uważany za punkt odniesienia dla usług Digital Trust i z którym współpracuje od 2016 roku. Rozwiązania już przyjęte i podpisane przez InfoCert obejmują
  Legailinvoice
  rozwiązanie do fakturowania elektronicznego, usługa Legalmail PEC oraz usługa
  Digital Preservation
  usługa Ochrony Danych Cyfrowych.

  Aby uczynić kolejny krok w kierunku prawdziwej cyfrowej transformacji, InfoCert zaproponował rozwiązanie
  GoSign
  swoim klientom.

  GoSign pozwala klientom szybko i łatwo tworzyć, podpisywać i udostępniać dokumenty, umożliwiając im wydajniejsze zarządzanie często długimi i złożonymi procesami zatwierdzania biznesowego, a wszystko to w 100% cyfrowo.

  Co więcej, jego integracja z systemem zarządzania SAP umożliwiła wykorzystanie rozwiązania w całym łańcuchu wartości i w różnych lokalizacjach Grupy, która w ten sposób była w stanie ustandaryzować swoje procesy wewnętrznie.

  W chwili obecnej zarejestrowano około 21453 transakcji podpisu, podczas gdy ponad 200 użytkowników wewnętrznych korzysta z GoSign, a liczba ta będzie nadal rosła w miarę upływu czasu, biorąc pod uwagę korzyści płynące z jego użytkowania.

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller