InfoCert
The Total Economic Impact™ of InfoCert GoSign

INDEX

  The Total Economic Impact™ of InfoCert GoSign

  (r)evolu?ia digital? a proceselor de afaceri

  Ob?ine?i un randament al investi?iei de 177% în 13 luni prin utilizarea InfoCert GoSign

  Cu GoSign, pute?i controla, semna ?i aproba digital orice flux de lucru sau document, atât pentru uz intern, cât ?i extern, în deplin? conformitate cu reglement?rile ?i politicile interne.

  GoSign reduce timpul necesar pentru preg?tirea ?i semnarea acordurilor ?i garanteaz? valoarea juridic? deplin? a tranzac?iilor ?i a documentelor semnate.

  Este o pârghie cheie care conduce la excelen?? opera?ional? ?i îmbun?t??e?te eficien?a guvernan?ei în orice organiza?ie.

  De ce s? ave?i încredere în noi?

  Desc?rca?i acest raport independent Forrester Research care analizeaz? toate beneficiile cantitative ?i calitative pe care un client important din sectorul energetic InfoCert le-a ob?inut prin adoptarea GoSign, inclusiv:

  • + 177% ROI
  • + 55% eficien??

  Acest studiu a fost realizat folosind metodologia Impact economic total (TEI ), care a fost dezvoltat? pentru a m?sura orice investi?ie tehnologic? în termeni de beneficii, costuri, flexibilitate ?i riscuri.

  M?rturii ale clien?ilor

  “Încerc?m s? simplific?m atât procesele interne, cât ?i cele externe pentru a deveni o companie f?r? hârtii. Utilizarea GoSign a fost o parte important? a strategiei noastre de a începe s? reducem milioanele de documente pe care le semn?m ?i pe care legea ne oblig? s? le arhiv?m ani de zile.”

  Executivul intervievat în timpul cercet?rii

  “GoSign ne permite s? s?rim etape de proces care altfel ar fi fost imposibile. Mai exact, GoSign ne permite s? folosim dispozitivele mobile ?i s? acces?m persoane care lucreaz? în afara birourilor. Optzeci la sut? dintre utilizatorii no?tri semneaz? documentele GoSign de pe dispozitive mobile mai degrab? decât de pe computere.”

  Executivul intervievat în timpul cercet?rii

  Complete the form to download the full presentation:  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller