SOMMAIRE
 • SOMMAIRE

Termeni de utilizare

Furnizat de InfoCert

Furnizat de InfoCert

InfoCert Legal Entity Identifier este un serviciu furnizat de InfoCert S.p.A. (societate aflată sub conducerea și coordonarea Tinexta S.p.A.) – Piazza Sallustio, 9, Roma, 00187 – cu privire la căutarea și descărcarea de LEIși LE-RD de pe acest site web de către oricine.

Introducere

Introducere

Fundația Global Legal Entity Identifier FoundationGLEIF) este o fundație fără scop lucrativ constituită de Consiliul pentru Stabilitate Financiară dinGLEIF, în conformitate cu legislația elvețiană.

GLEIF și unitățile localerating (“LOU”) partenere operează un sistem de identificatori unici la nivel mondial ai entităților juridice (“LEI”, “LEI”) și depozite LEI cu anumite informații suplimentare despre entitățile juridice relevante (“date de referință ale entităților juridice”, “LE-RD”).

Site-ul
https://infocert.digital//infocert-lei
permite utilizatorilor să acceseze depozitul LEI al LOU. Orice astfel de acces poate utiliza descărcări de fișiere, acces prin interfețe Web / APIsau prin orice alte mijloace tehnice, așa cum se prevede la discreția InfoCert. Orice date LEI și acces la LE-RD de la
https://infocert.digital//infocert-lei
face obiectul condițiilor de utilizare prevăzute mai jos (denumite în continuare “condiții de utilizare”).

1. Definiții

1. Definiții
 • Serviciu de acces” înseamnă facilitatea oferită de InfoCert în conformitate cu acești Termeni de utilizare și descrisă mai jos, oferită pe acest site web https://infocert.digital//infocert-lei
 • LOU’s LEI Repository” înseamnă baza de date și/sau fișierul de ieșire în format Common Data File Format gestionat de InfoCert cu cel puțin toate LEIși LE-RD gestionate de InfoCert.
 • “Marca comercială și sigla GLEIF ” înseamnă marca comercială și sigla GLEIF, așa cum sunt prezentate pe http://www.gleif.org.
 • GLEIS” înseamnă Sistemul global de identificare a entităților juridice gestionat de GLEIF și de LOU.
 • LEI” înseamnă unul sau mai mulți identificatori de entitate juridică (Legal Entity Identifiers) emis de GLEIF și de LOU.
 • date de referințăLEI” și “LE-RD” (la singular și la plural) înseamnă informațiile disponibile în depozitul LEI în legătură cu un LEI. Categoriile de date incluse în prezent în LE-RD sunt enumerate în InfoCert.
 • LOU” sau “LOU” înseamnă unitățilerating locale care au încheiat un acord-cadru cu GLEIF și care sunt acreditate de GLEIF să accepte cererile de LEIdepuse de persoane juridice și să emită LEI. O listă a LOU-urilor acreditate poate fi găsită pe site-ul In-foCert este un LOU autorizat.
 • Noi“, “ne“, “nostru” sau termeni echivalenți se referă la InfoCert.
 • Utilizator“, “Dumneavoastră“, “dumneavoastră” sau termeni echivalenți se referă la orice utilizator al Serviciului de acces.

2. Serviciul de acces

2. Serviciul de acces

Serviciul de acces le permite utilizatorilor să caute și/sau să descarce LEIindividuale și/sau LE-RD relizate și/sau întregul set sau un subset de LEIși/sau LE-RD aferente din depozitul de LEI al LOU și/sau din fișierul în format de fișier comun de date.

Serviciul de acces pe site
https://infocert.digital//infocert-lei
este furnizat gratuit și fără bariere tehnice.

Datele disponibile prin intermediul Serviciului de acces sunt furnizate sub licența CC0, a se vedea
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Pentru a proteja GLEIS și principiile fundamentale care stau la baza acestuia, astfel cum sunt stabilite în Principiile de guvernanță ale GLEIS, în special în cazul oricărei utilizări a Serviciului de acces care contravine sau amenință să submineze aceste principii fundamentale sau beneficiul public pentru care sunt furnizate LEIși LE-RD, trebuie să ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a modifica Serviciul de acces sau oricare dintre Condițiile de utilizare.

Cerințele tehnice pe care trebuie să le respectați pentru a putea utiliza Serviciul de acces sunt descrise pe
https://infocert.digital//infocert-lei

3. Nivelul serviciilor

3. Nivelul serviciilor

Facem toate eforturile rezonabile pentru ca site-ul
https://infocert.digital//infocert-lei
și Serviciul de acces vor funcționa și vor fi disponibile fără întreruperi sau erori. Cu toate acestea, funcționarea lor poate fi întreruptă din cauza lucrărilor de întreținere, a actualizărilor sau a unor defecțiuni ale sistemului sau ale rețelei. Ferestrele de serviciu sunt – ori de câte ori este posibil – anunțate în timp util pe
https://infocert.digital//infocert-lei

4. Condiții de utilizare

4. Condiții de utilizare
Prin utilizarea Serviciului nostru de acces, sunteți de acord cu următorii termeni:
 • Recunoașteți că nu dețineți și nu veți dobândi niciun drept de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate asupra LEIși LE-RD, așa cum sunt furnizate de serviciul de acces, și că nu revendicați și nu veți revendica astfel de drepturi.
 • Sunteți de acord să accesați LEIși/sau LE-RD pe https://infocert.digital//infocert-lei numai prin intermediul Serviciului de acces și să vă abțineți de la a încerca să obțineți acces la Depozitul nostru LEI sau la orice alte fișiere sau baze de date ale noastre, altfel decât prin utilizarea Serviciului de acces oferit de noi și, în special, să vă abțineți de la încercarea de a eluda restricțiile tehnice sau de a infecta Depozitul LEI cu programe malware de orice fel.
 • Dacă doriți să folosiți marca și logo-ul GLEIF, care este o marcă înregistrată, vă rugăm să contactați GLEIF la adresa indicată pe https://www.gleif.org .

Sunteți de acord să vă abțineți de la a crea, în orice mod, impresia că datele și/sau serviciile, cu excepția LEIși LE-RD-urilor originale descărcate de dumneavoastră prin intermediul Serviciului de acces, sunt furnizate, susținute, autorizate, acordate sau asociate în vreun fel de către sau cu GLEIF sau InfoCert.

De asemenea, sunteți de acord să vă abțineți de la orice acțiuni sau declarații care ar putea induce în eroare publicul și/sau clienții dvs. și să-i facă să creadă că orice produse sau servicii furnizate de dvs., chiar dacă LEIși LE-RD pot face parte dintr-un astfel de produs sau serviciu, sunt servicii sau produse ale GLEIF sau ale oricărei LOU, sau că faceți parte din GLEIF și/sau GLEIS și/sau orice LOU sau că aveți o relație specială cu acestea.

Sunteți de acord că GLEIF și InfoCert pot lua orice măsuri adecvate, inclusiv, dar fără a se limita la acțiuni în instanță și la acțiuni în încetare preliminară, dacă nu respectați acești Termeni de utilizare și că sunteți, cu condiția ca legea aplicabilă să permită acest lucru, răspunzător de plata unor daune-interese în valoare de 90.878,50 € pentru orice caz unic de nerespectare.

5. Renunțarea la garanții și exonerarea de răspundere

5. Renunțarea la garanții și exonerarea de răspundere

Legi și le-rd puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul serviciului de acces sunt furnizate “așa cum sunt” și “așa cum sunt disponibile”. nu facem nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, cu privire la acestea. sunteți de acord în mod expres că orice utilizare a acestora se face pe riscul dumneavoastră exclusiv.

În cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, ne declinăm în ceea ce privește leis și le-rd toate garanțiile, exprese sau implicite, și răspunderea, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un anumit scop. nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de daune de orice fel (inclusiv, dar fără a se limita la daune directe, indirecte, accidentale, punitive și de consecință) care rezultă din utilizarea serviciului de acces sau a leis și le-rd.

În special, fără a se limita la acestea, recunoașteți că eliberarea de mărțișoare și colectarea de lei se bazează pe aplicații și informații furnizate de părți terțe. nu putem declara și nu declarăm și nu garantăm că aceste informații sunt exacte, corecte, actualizate sau că un anumit leu este singurul leu emis pentru o anumită entitate juridică.

În special, fără limitare, ne declinăm orice responsabilitate pentru daunele cauzate de orice întreruperi sau erori în funcționarea serviciului de acces sau a site-ului web.
https://infocert.digital//infocert-lei
. de asemenea, ne declinăm orice responsabilitate pentru orice funcționare defectuoasă, imposibilitatea de acces sau condiții de utilizare necorespunzătoare a serviciilor sau a site-ului web din cauza unor echipamente necorespunzătoare, a unor perturbări legate de furnizorii de servicii de internet, a saturației rețelei de internet și din orice alt motiv. în plus, nu garantăm că serviciile, informațiile și conținutul incluse sau puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul serviciilor sau al site-ului web
https://infocert.digital//infocert-lei
sunt lipsite de viruși sau de alte componente dăunătoare.

Se aplică rezervele din licență (a se vedea secțiunea 4).

6. Legea Appși jurisdicția

6. Legea Appși jurisdicția

Acești Termeni de utilizare și utilizarea de către dvs. a Serviciului de acces vor fi în toate privințele guvernate, interpretate și interpretate în conformitate cu legile substanțiale ale Italiei, fără a se ține cont de normele italiene privind conflictul de legi.

Părțile se supun jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești competente din Italia pentru toate litigiile care decurg din sau în legătură cu acești Termeni de utilizare.

Icona Top